Psykodynamisk terapi i Stockholm!

Välkommen till Terapirummet på Riddarholmen i Stockholm!

 

Terapeut Maria Lieszkovszki - Terapi i Stockholm

Vill du må bättre eller göra förändringar i ditt liv?

Jag heter Maria Lieskovski och är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk grund, jag tar emot vuxna och unga vuxna som av olika anledningar vill gå i terapi. Skälen till att gå i terapi hos en terapeut kan vara att det skett förändringar i livet som man inte önskat eller inte kunnat påverka och att man vill prata med någon om det som skett. Det kan även vara så att man känner sig nedstämd, orkeslös, har låg självkänsla eller mår dåligt på något annat sätt och att man därför söker en terapeut.

Samarbetet med en terapeut!

Tillsammans undersöker vi hur tidigare och nuvarande upplevelser påverkar dig. Men även hur du känner att livet gestaltar sig. Genom psykoterapi kan du få hjälp att hitta verktyg och sätt att förändra din livssituation, må bättre och få en känsla av ökad livskvalitet. 

Terapi, hur går det till?

Vi börjar med 3-4 samtal för att komma fram till hur ditt behov ser ut och hur du vill fortsätta i din terapi. Kommer du fram till att du vill fortsätta bokar vi regelbundna tider för samtalen. Längden på kontakten varierar från en kortare kontakt till en längre tids terapi, vanligast är att vi ses 1-2 ggr per vecka. Ett samtal är 45 minuter och samtalen sker under full sekretess och enligt socialstyrelsens riktlinjer.

Min terapimottagning ligger centralt på Riddarholmen (T-bana Gamla stan) i Stockholm, där tar jag som terapeut emot dig för individuella samtal. Jag har möjlighet att erbjuda både dag och kvällstider.

Du är varmt välkommen att kontakta mig på tel nr: 0735-901 359 eller per mail: maria@terapirummet.se