Psykodynamisk terapi i Stockholm!

Välkommen till Terapirummet på Riddarholmen i Stockholm!

 

Terapeut Maria Lieszkovszki - Terapi i Stockholm

Vill du må bättre eller göra förändringar i ditt liv?

Jag heter Maria Lieskovski och är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk grund, jag tar emot vuxna, unga vuxna eller par som av olika anledningar vill gå i terapi. Det finns många anledningar till att människor behöver prata och söker terapi hos en terapeut. Ett skäl kan vara att det skett förändringar i livet som man inte önskat, inte kunnat påverka eller kan hantera på egen hand och att man vill prata med en terapeut om det. Det kan även vara så att man känner sig nedstämd, orkeslös, har låg självkänsla eller mår dåligt på något annat sätt. 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med alla typer av livsproblem och till mig kan du vända dig om du vill prata och behöver hjälp i din situation eller upplever att du vill göra förändringar i ditt liv. 

Samarbetet med en terapeut!

Under terapitimmarna undersöker vi tillsammans hur tidigare och nuvarande upplevelser och relationer påverkar dig. Vi utvecklas och förändras i relation till andra och under det terapeutiska arbetet ger vi plats åt en utvecklingsprocess som förbättrar din livskvalitet och ditt  välmående. Genom psykoterapi kan du få hjälp att hitta verktyg som leder till att du kan göra förändringar i din livssituation och få en känsla av ökad livskvalitet. Psykoterapiforskning visar att relationen mellan terapeut och klient är bland de viktigaste faktorerna för att den terapeutiska behandlingen ska ge gott resultat, jag eftersträvar alltid att du ska känna dig förstådd, respekterad och trygg. 

Terapi, hur går det till?

Psykodynamisk terapi innebär att jag som terapeut och du utforskar olika problematiska tankar, känslor och beteenden som uppstår för dig, vi försöker förstå hur dina svårigheter och bekymmer kan hänga ihop med erfarenheter och händelser i ditt nuvarande och tidigare liv.

Vi börjar med 3-4 samtal för att komma fram till hur ditt behov ser ut och hur du vill fortsätta i din terapi. Kommer du fram till att du vill fortsätta bokar vi oftast regelbundna tider för samtalen. Längden på psykoterapin varierar från en kortare kontakt till en längre tids terapi som kan sträcka sig från ett till flera år, vanligast är att vi ses 1-2 ggr per vecka under den tiden. Ett samtal är 45 minuter och samtalen sker under full sekretess och enligt socialstyrelsens riktlinjer.

Min terapimottagning ligger i en fridfull miljö på Riddarholmen i centrala Stockholm, där tar jag som terapeut emot dig för individuella eller par samtal. Jag har möjlighet att erbjuda både dag och kvällstider.

Du är varmt välkommen att kontakta mig på tel nr: 0735-901 359 eller per mail: maria@terapirummet.se