Maria Lieskovski, leg.psykoterapeut.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med bedömningar, kris och  stödjande samtal, kortare och längre terapier. De människor jag arbetar med är i varierande åldrar och har olika psykiska besvär  t ex depressioner, ångest, livskris, förluster, svårigheter att anpassa sig till olika skeden i livet. En stor del av mitt arbete har bestått av att träffa unga vuxna som när de varit på väg ut i vuxenlivet ofta känt sig vilsna, nedstämda, oroliga och haft dåligt självförtroende. Framför allt arbetar jag med individuella kontakter.

Gå gärna in på www.riddarholmenspsykoterapi.se för att se terapilokalen där jag tar emot.


Utbildning

Skötare. 

Leg. psykoterapeut (legitimerad av socialstyrelsen)    www.socialstyrelsen.se                   

Medlem i Riksföreningen Psykoterapi Centrum.    www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se                             

EMDR, grundutbildning 1+2.    www.EMDR.se   

Grundkurs i klinisk hypnos.