Terapi hos terapeut i Stockholm.

Att gå hos en terapeut i en fridfull miljö i Stockholm.

Det finns många anledningar till att man funderar på eller att man vill gå i terapi. En anledning kan vara att man vill ha en förändring i livet eller att det skett en förändring i livet som man själv inte önskat eller kunnat påverka. Man kan till exempel känna sig tom inombords, deprimerad, utmattad utan att själv förstå varför. Andra skäl kan vara att man känner sig nedstämd, ångestfylld,orkeslös, har låg självkänsla eller mår dåligt av någon annan anledning. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med alla typer av livsproblem, de människor som söker terapi är i varierande åldrar och i olika skeden i livet.

Som terapeut hjälper jag dig att i terapin skapa nya erfarenheter av hur du upplever känner och tänker om dig själv. Det ger en ökad känsla av inre trygghet och frihet och du får större möjlighet att välja det liv du vill leva. Eftersom vi utvecklas och förändras i relation till andra kommer du lägga märket till att du efter en tid har lättare att hantera, vara i och utveckla mer harmoniska relationer. Du kommer även att märka att du får en ökad medvetenhet och en större känsla för meningen med livet. 

Att gå i terapi hos en terapeut.

Psykodynamisk terapi innebär att jag som terapeut och du utforskar olika problematiska tankar, känslor och beteenden som uppstår för dig. Vi försöker förstå hur dina svårigheter och bekymmer kan hänga ihop med erfarenheter och händelser i ditt nuvarande och tidigare liv.

Som terapeut lyssnar jag aktivt på dig med respekt och lyhördhet, jag ger dig feedback i form av kommentarer, synpunkter, följdfrågor. Vi utvecklas  och förändras i relation till andra och under det terapeutiska arbetet vi gör kan vi ge plats åt en utvecklingsprocess som förbättrar din livskvalitet och ditt välmående. Genom psykoterapi kan du även få hjälp att hitta verktyg som leder till att du kan göra förändringar till det bättre i din livssituation. Psykoterapiforskning visar att relationen mellan klient och terapeut är bland det viktigaste faktorerna för att den terapeutiska behandlingen ska ge gott resultat.

Hur går det till ?

Vi börjar med tre till fyra samtal för att komma fram till hur just ditt behov ser ut och hur du vill fortsätta din terapi. Bestämmer du dig för att fortsätta anpassar vi terapin till just dina behov och möjligheter. Vi bokar regelbundna tider för samtalen om det är möjligt, vanligast är att vi ses 1-2 ggr per vecka. Längden på terapin kan variera, antingen bestämmer vi ett visst antal samtal eller så kommer vi överens om en längre terapi som sträcker sig över ett eller flera år..

Ett samtal är 45 minuter, är ni ett par kommer samtalet att ta 90 minuter i anspråk. Samtalen sker under full sekretess samt enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Terapeut i Stockholm.

Min terapi mottagning ligger centralt i Stockholm på det fridfulla Riddarholmen, nära allmäna färdmedel.  Adressen är: Tryckerigatan 8, (närmaste T-bana är Gamla stan).