Terapi hos terapeut i Stockholm.

Att gå i terapi.

Det finns många anledningar till att man funderar på eller att man vill gå i terapi. En anledning kan vara att man vill ha en förändring i livet eller att det skett en förändring i livet som man själv inte önskat eller kunnat påverka. Man kan till exempel känna sig tom inombords, deprimerad, utmattad utan att själv förstå varför.

Som terapeut hjälper jag dig att skapa en känsla av inre trygghet och frihet. Du får större möjlighet att välja det liv du vill leva. Efter en tid lägger du märket till att du har lättare att hantera och vara i relationer. Du märker även att du får en ökad medvetenhet och en känsla av större mening med livet.

Att gå i terapi hos en terapeut.

Jag arbetar enligt psykodynamisk förståelsemodell vilket innebär att jag fokuserar på hur dina nära relationer, hur tidigare och nuvarande upplevelser påverkar dig och din upplevelse för hur livet gestaltar sig för dig. Som terapeut lyssnar jag aktivt på dig med respekt och lyhördhet, jag ger dig feedback i form av kommentarer, synpunkter, följdfrågor.

Hur går det till ?

Vi börjar med tre samtal för att komma fram till hur just ditt behov ser ut och hur du vill fortsätta din terapi. Bestämmer du dig för att fortsätta bokar vi regelbundna tider för samtalen, vanligast är att vi ses 1-2 ggr per vecka. Längden på kontakten kan variera, antingen bestämmer vi ett visst antal samtal eller så kommer vi överens om en längre terapi som sträcker sig över en längre tidsperiod.

Ett samtal är 45 minuter och sker under full sekretess samt enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Terapeut i Stockholm.

Min terapi mottagning ligger centralt i Stockholm på Riddarholmen. Adressen är:

Tryckerigatan 8, (närmaste T-bana är Gamla stan).